Post con il tag: "(jukucho)"2021: l'augurio di Sensei
news  · 02. gennaio 2021
Gli auguri d'inizio anno di Saito Hitohira Sensei, Iwama Shin Shin Aiki Shurenkai Juku-cho.